De nieuwe wereld

Een fris idee zet bestaande businessmodellen volledig op zijn kop. De koppeling van data geeft een verrassende impuls aan productinnovatie. Door scherp te blijven, te weten wat klanten willen, houd je focus. Wij zien een wereld vol ruimte voor vernieuwing. Met ICT aan de basis. Vandaag is het social media, cloud of big data. Morgen schept een volgende ontwikkeling nieuwe ruimte. Wie snapt waar de kansen liggen en ze weet te pakken, staat sterk. Deze nieuwe wereld roept talloze vragen op. Als gids geven onze mensen antwoord op die vragen.

1. De veeleisende mens

Mensen verwachten veel van organisaties. Ze willen de nieuwste producten snel en makkelijk kunnen bestellen. Ze willen eenvoudige antwoorden op complexe vragen, 24 uur per dag. Via het kanaal en op het moment dat het hen het best uitkomt. Daarom investeren bedrijven en overheden volop in de verbetering van hun klantgerichtheid en diverse (digitale) kanalen. En ze investeren in kennis over hun klanten en medewerkers. Om te weten wat ze beweegt, waar ze blij van worden. Want alleen met excellente dienstverlening maak je nu het verschil.

Aan de basis van die excellente dienstverlening ligt snelle en correcte informatievoorziening. Informatie moet altijd kloppen en bovendien sympathiek gebracht worden, verpakt in een persoonlijke benadering. Dat betekent dat je als organisatie veel moet weten van je klanten – of dat nou patiënten zijn, inkopers bij bedrijven of consumenten. Dwars door traditionele organisatiegrenzen heen.

2. Veranderen is de norm

Voor de ene organisatie gaat het harder dan voor de andere, maar dát de markt blijft veranderen is voor elke organisatie een gegeven. En dat is wennen. Verandering gebeurt niet langer project per project. Constante verandering is de norm. Inclusief een heel nieuwe dynamiek binnen organisaties, waarin openstaan voor en alertheid op verandering allesbepalend is voor het succes van een organisatie. Beleid kan met de dag veranderen, werkprocessen staan niet langer vast. En dat vraagt om veel flexibiliteit.

Om mee te kunnen gaan in die dynamiek wordt er best veel gevraagd van medewerkers. Snel schakelen, constant openstaan voor verandering en verbetering, flexibel samenwerken. Daarom moeten organisaties meebewegen van medewerkers mogelijk maken. En een werkomgeving die aansluit op de gewenste flexibiliteit, die vrijheid geeft en eenvoudig aan te passen is op ieders werkpakket. En, niet te vergeten, die de productiviteit maximaal ten goede komt. Zodat er met minder veel meer te bereiken is.

3. Ondernemen = innoveren

Alles is mogelijk en ook nog voor morgenochtend. Het groeiend aantal innovaties doet organisaties af en toe duizelen. Sommigen houden van de weeromstuit alles maar bij het oude. Zonde, want met innovatie kán zoveel. Meer geld in het laatje brengen, burgers betere service geven, patiënten vaker thuis verzorgen, sneller spullen of collega’s terugvinden. Of, in abstractere woorden: innovatie kan helpen om uw processen te optimaliseren.

Maar vind maar eens net die ene veelbelovende innovatie. Die innovatie waarmee u een fantastische methode hebt om, bijvoorbeeld, burgers beter bij uw beleid te betrekken. Of dat verdienmodel waarmee u weer 10 jaar vooruit kunt. Goed nieuws: u hebt de hulptroepen al in huis. Uw eigen mensen. Zij kennen uw organisatievragen het best en weten wat beter en slimmer kan. Om die troepen te mobiliseren, is een empathische en ondernemende ICT-afdeling met slimme oplossingen cruciaal.

4. ICT is van iedereen

ICT is allang niet meer alleen van de ICT-afdeling. HR bestelt smartphones, marketing werkt met big data, sales kiest voor een clouddienst en individueel vinden medewerkers steeds vaker apps die in specifieke processen van pas komen. Iedereen claimt er verstand van te hebben, erover te willen beslissen. Ondertussen verwatert de werkelijke kennis van ICT. Wie weet nog waar – bijvoorbeeld – de bedrijfsinformatie staat? Wie welke applicaties gebruikt?

Hier ligt een belangrijke rol voor ICT. Als hoeder van de continuïteit van bedrijfsvoering en bewaker van het nieuwe kapitaal van een organisatie (de bedrijfsdata) zorgen zij voor het voortbestaan van hun organisatie. Dat betekent echter wel keuzes maken. Wat zijn werkelijk bedrijfskritische activiteiten? Waar maak je je als ICT wel en niet druk om? Het betekent ook de juiste randvoorwaarden scheppen. Apps die zo goed zijn, dat mensen niet meer buiten de deur gaan shoppen. Of zulke goede selfservice aanbieden dat het gewoon makkelijker is je aan de ICT-regels te houden.